Informatie voor zorgprofessionals

Voor zowel huisartsen als aanbieders van vervolgzorg.

Banner image

Met de nieuwe dienst Verwijzen kunt u snel en efficiënt een verwijzing maken of verwerken. Een gebruikersvriendelijke oplossing tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven. Dat doen we samen met de brancheverenigingen in de zorg.

Verwijzen voor huisartsen

Als huisarts verwijst u dagelijks patiënten door. Dan is het belangrijk dat u dit snel en makkelijk kunt doen en dat het naadloos aansluit op uw Huisarts Informatie Systeem (HIS). En u wilt natuurlijk een betrouwbaar, volledig en actueel overzicht van alle beschikbare vervolgzorg.

De dienst Verwijzen biedt:

 • Snel en makkelijk verwijzen naar medisch specialistische zorg, inclusief het meekijkconsult en diagnostisch onderzoek. Binnen één jaar na de introductie van Verwijzen, is verwijzen naar de zorgsoorten ggz, paramedische zorg en VVT ook mogelijk. Deze en verdere continue doorontwikkeling gebeurt in samenspraak met de brancheorganisaties.
 • Een betrouwbaar en actueel overzicht van alle beschikbare vervolgzorg met de mogelijkheid van persoonlijke voorkeuren, zodat de best passende zorg snel is gevonden. Zeker als u al weet waarheen u wilt verwijzen.
 • In één oogopslag overzicht en inzicht in toegangstijden.
 • Een digitaal bericht voor de patiënt (het patiëntbericht).
 • Voor elke aanbieder van vervolgzorg een passend abonnement tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. Voor u als huisarts is deze dienst gratis.
 • Meer tijd voor de patiënt door het snel vinden van vervolgzorg (minder klikken) en gestructureerde gegevensuitwisseling. Verwijzen sluit aan op het duurzaam informatiestelsel en draagt zo bij aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling in de zorg.
 • Gebruikers hebben – via de brancheorganisaties – inspraak in de doorontwikkeling van de dienst Verwijzen.
 • Alle noodzakelijke koppelingen met uw informatiesysteem (HIS) wat snelle en eenvoudige aansluiting en gebruik mogelijk maakt: aanvragen staan direct geregistreerd in uw systeem. Ook zorgt dit voor een vereenvoudigd gebruikersbeheer door koppeling met uw HIS gebruikersadministratie.  

Ik ben een huisarts en wil graag contact opnemen

Ga naar onze contactpagina en klik op 'Ik ben een verwijzer'.

huisarts_5872.jpg

Verwijzen voor aanbieders van vervolgzorg

Als aanbieder van vervolgzorg ontvangt u dagelijks digitale verwijzingen. Dan is het belangrijk dat u dit snel en gemakkelijk kunt verwerken, en dat het naadloos aansluit op uw informatiesysteem (bijvoorbeeld een ZIS).

De dienst Verwijzen biedt:

 • Snel en makkelijk ontvangen van digitale verwijzingen voor medisch specialistische zorg, inclusief het meekijkconsult en diagnostisch onderzoek. Binnen één jaar na de introductie van Verwijzen, is verwijzen naar de zorgsoorten ggz, paramedische zorg en VVT ook mogelijk. Deze en verdere continue doorontwikkeling gebeurt in samenspraak met de brancheorganisaties.
 • Een betrouwbaar en actueel overzicht van alle vervolgzorg voor verwijzers.
 • Een digitaal bericht voor de patiënt (het patiëntbericht).
 • Voor elke aanbieder van vervolgzorg een passend abonnement tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. Voor verwijzers is deze dienst gratis.
 • Verwijzen sluit aan op het duurzaam informatiestelsel en draagt zo bij aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling in de zorg.
 • Gebruikers hebben – via de brancheorganisaties – inspraak in de doorontwikkeling van de dienst Verwijzen.
 • Koppelingen met uw informatiesysteem: de dienst Verwijzen voorziet in de noodzakelijke koppelingen om vanuit de huisarts verwijzingen te ontvangen.

Informatie over PDC Zorg

Als aanbieder van vervolgzorg beschrijft u uw producten en diensten in onze centrale database, zodat de huisarts de juiste vervolgzorg kan kiezen voor de patiënt. Die centrale database heet Producten- en Dienstencatalogus Zorg (PDC Zorg). Wilt u meer informatie hierover? Kijk dan op vecozo.nl/diensten/pdc-zorg/.

Ik ben een aanbieder vervolgzorg en wil graag contact opnemen

Ga naar onze contactpagina en klik op 'ik ben een aanbieder van vervolgzorg'.